VŠEOBECNÉ UŽIVATELSKÉ PODMÍNKY
1. PŘEDMĚT VUP A SOUHLAS S NIMI
Předmětem těchto všeobecných uživatelských podmínek (déle „VUP“) je vymezení podmínek a způsobů pro přístup a použití stránky inzerce.pneus-online.com (dále „Stránka“) PNEUS ONLINE SUISSE.

Podmínkou pro pouhý přístup a použití Stránky je váš bezvýhradný souhlas s těmito VUP.
2. POŽADOVANÉ CHOVÁNÍ UŽIVATELE INTERNETU
2.1. Při prohlížení Stránky jste povinni dodržovat pokyny uvedené na obrazovce.

2.2. Je zakázáno používat Stránku a služby na Stránce nabízené, které by porušovaly platné předpisy, pravidla správného použití internetu a obecně takové, které by poškozovaly zájmy, dobré jméno a pověst nebo image PNEUS ONLINE SUISSE.

2.3. V důsledku toho nesmíte zejména:
- používat jakákoliv zařízení pro rušení a/nebo omezení správného fungování Stránky a služeb na Stránce uvedených;
- šířit, odesílat informační obsah ve formách všeho druhu, zejména se zaměřením na xenofobii, rasismus, vyzývání k rasové nesnášenlivosti, pedofilii, pornografii, vyzývání k zabíjení, hanobení, urážení nebo poškozující práva druhých, zejména práva duševního vlastnictví a práva na soukromí;
- odesílat obtěžující nevyžádanou elektronickou poštu (hromadné a/nebo opakované odesílání jednomu a/nebo několika příjemcům);
- a obecně shromažďovat osobní údaje umístěné na Stránce, zejména ke komerčním účelům.

Autory inzerátů lze kontaktovat výhradně za účelem předmětů jejich inzerátů s využitím prostředků všeho druhu.
3. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ
3.1. Uznáváte, žetato Stránka a její obsah jsou právoplatně chráněny použitím práva duševního vlastnictví a zavazujete se dodržovat veškerá práva duševního vlastnictví.

3.2. PNEUS ONLINE SUISSE vám dává výhradní povolení:
- pro přístup ke Stránce a k inzerátům, které na ní jsou umístěny;
- a pro tisk inzerátů k vaší vlastní potřebě, nikoliv k profesionálním nebo komerčním účelům, ale výhradně k soukromým účelům, pod podmínkou, že na tištěných kopiích bude uvedeno nezkrácené znění autorských práv a jakékoliv jiné právní ustanovení uvedené na originálech.

3.3. Jakékolivpoužití v rozporu s výše uvedeným ustanovením je nezákonné a může vést k trestním postihům.
4. ODPOVĚDNOST PNEUS ONLINE SUISSE
4.1. PNEUS ONLINE SUISSE věnuje veškerou péči tvorbě a aktualizaci Stránky a zejména inzerci. PNEUS ONLINE SUISSE však nemá kontrolu nad všemi údaji a informacemi umístěnými na Stránce, a proto neručí za jejich správné, bezchybné a úplné znění, jakož i za to, zda beze zbytku vyhovují vašim potřebám. V důsledku toho PNEUS ONLINE SUISSE nenese odpovědnost za jakékoliv škody, které by mohly vzniknout a obecně za jakékoliv vaše použití Stránky a/nebo jejího obsahu.

4.2. PNEUS ONLINE SUISSE si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předběžného upozornění změnit, ukončit nebo přerušit, dočasně nebo trvale, celou Stránku nebo její část. PNEUS ONLINE SUISSE nemůže nést vůči vám nebo vůči komukoliv jinému odpovědnost za jakékoliv změny, ukončení, přerušení Stránky, ani za zhoršení podmínek pro přístup ke Stránce a ke službám na Stránce umístěným, a to z jakýchkoliv důvodů.

4.3. A konečně, uznáváte a výslovně souhlasíte s tím, že PNEUS ONLINE SUISSE nemůže nést odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé v důsledku jakýchkoliv vztahů s povahou všeho druhu, vzniklých mezi vámi a autorem inzerátu nebo jakýmkoliv jiným partnerem, který poskytl informaci nebo služby na Stránce. V takovém případě budete moci zkoumat pouze odpovědnost autora nebo jiného partnera.
5. OSOBNÍ ÚDAJE
5.1. Přístup na Stránku a na její jednotlivé části nevyžaduje žádnou vaši jmenovitou registraci.
Avšak v některých případech (tvorba vašeho osobního prostoru, objednání služby podání inzerce,...), můžete být vyzváni k zadání svých osobních dat (poštovních údajů, elektronické pošty,…).
V tom případě je součástí formuláře políčko k zatržení, jehož prostřednictvím můžete vyjádřit souhlas nebo nesouhlas s tím, aby PNEUS ONLINE SUISSE tyto údaje použil ke komerčním účelům pro sebe a pro druhé a/nebo je postoupil druhým. Takto získané informace jsou předmětem počítačového zpracování podle vyhlášení Národní komise pro informatiku a svobody.

5.2. Máte právo nesouhlasit, aby vaše údaje byly použity a/nebo postoupeny ke komerčním účelům, právo zpřístupnění a aktualizace zasláním na poštovní adresu PNEUS ONLINE SUISSE - Rue Alexandre gavard 16 - 1227 CAROUGE - SUISSE nebo na následující elektronickou adresu: inzerce@pneus-online.fr

Stejným způsobem můžete využít právo na zrušení nepovinných údajů o vaší osobě, které nejsou nezbytné pro službu, ke které jste se zapsali. Uznáváte a souhlasíte s tím, aby vaše údaje byly v  případě potřeby předány druhým subdodavatelům, kteří se účastní přípravy Stránky a/nebo služeb na Stránce umístěných.

5.3. Prozjišťování statistik návštěvnosti používá Stránka cookies . Cookie neumožňuje vaši identifikaci; zaznamenává však informace o prohlížení Stránky (prohlížené části, datum a hodina prohlížení,…). Vždy máte možnost zamezit jejich tvorbě úpravou „preferencí internetu“ ve svém prohlížeči internetových stránek. V takovém případě může dojít ke zhoršenému fungování Stránky a služeb na Stránce umístěných.
6. ZÁKONNÁ USTANOVENÍ
Stránku vydal: PNEUS ONLINE SUISSE

Webhosting zajišťuje: SOCIETE ECRITEL

Ředitelem vydání je: Alexis NERGUISIAN - Vedoucí

PNEUS-ONLINE nenese odpovědnost za obsah a využití inzerátů umístěných na své internetové stránce.
Západní Evropa :
Východní Evropa :
Amerika :
Asie :
Afrika :
Oceánie :
Ojeté auto, ojetý motocykl, ojeté 4x4, ojetý skútr, koupě vozidla, prodej vozidla, koupit vozidlo, prodat vozidlo, prodej motocyklu, prodat motocykl, inzeráty auta, inzeráty motocykly
Alfa Roméo, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, Volkswagen